Lite historia om Fors Snöskoterklubb

Fors Snöskoterklubb är en ideell förening som startade 1989 och vårt syfte är att främja våra medlemmars intressen genom att ägna oss åt snöskoterverksamhet i alla dess former.
Vårt huvudmål är att röja och kontrollera säkerheten i de skoterleder vi har ansvar för i Bispgården med omnejd samt att se till att de vindskydd som är efter lederna ska vara funktionella.

Vi anordnar även aktiviteter såsom lotterier, lekar, tävlingar, utflykter och safariåkning.

Det var på initiativ av några 17-18 åringar som föreningen startades på ett möte den 7 november 1989. Styrelsen bestod bl a av föräldrar till några av dessa ungdomar samt några ungdomar. Några av de som satt med i den första styrelsen sitter fortfarande med - drygt 20 år senare! Årsmötet den 28 januari 1990, beslutades det bl a att medlemsavgiften för enskild medlem skulle vara 30 kronor och för familj 50 kronor.

Från början arbetade föreningen aktivt för att få fram en dispens för leder inom detaljplanerat område. I juni 1990 fick föreningen dispensen. se artikel
Under 1990 anordnades länets första förarbevisutbildningen där ca 30-talet deltog.
se artikel - se första kullen

13 mars 1993 var Fors SSK med att arrangera premiären av Gussjöpimpeln.