Terrängkörningslagen

Tänk på att motortrafik inte ingår i allemansrätten, men det är ändå i grunden
tillåtet att köra snöskoter på snötäckt mark.
Förutsättningen är att marken under snön inte tar skada.

Enligt Terrängkörningslagen är det förbjudet att köra snöskoter i plant eller ungskog om det finns risk för skada på skogen. Det är inte heller tillåtet att köra över jordbruksmark om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på marken.
I fjällens så kallade regleringsområden är skoterkörning förbjuden
eller endast tillåten på markerade leder.

Läs mer på Naturvårdverkets sida http://www.naturvardsverket.se

Det finns inga skoterleder över isbelagda vatten,
ALL skotertrafik på isbelagda vatten sker på egen risk.Väl mött i spåren

 

Fors SSK